مالیات

 توانید تمام اطلاعات مربوط به مالیات های مختلفی را که باید هنگام اقامت در ترکیه بپردازید بیابید
اگر شما یک خارجی هستید که می‌خواهید در ترکیه سرمایه‌گذاری کنید، داشتن اطلاعات کافی در مورد انواع مالیات‌هایی که باید در اینجا بپردازید مهم است

مالیات
  • مالیات بر درآمد

مالیات بر دارایی توسط صاحبان املاک یا کسانی که عنوان مالک ملک را دارند پرداخت می شود. اگر به خرید ملک در ترکیه فکر می کنید، باید در مورد مالیات بر درآمد ملک ترکیه بیشتر بخوانید

  • معافیت مالیات بر ارزش افزوده هنگام خرید املاک ترکیه

 (VAT) نوعی مالیات است که مالیات دهندگان ماهانه بر ارزش افزوده ای که ایجاد می کنند پرداخت می کنند. در برخی موارد امکان معافیت از مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد که نوعی مالیات است که از شهروندان برای کالاها، خانه ها و خودروهای خریداری شده اخذ می شود. در اینجا می توانید از واجد شرایط بودن معافیت مالیات بر ارزش افزوده مطلع شوید

  • مالیات برسود سرمایه از فروش املاک ترکیه

در صورتی که فروش املاک در یک سازمان تجاری ادامه یابد سود حاصله به عنوان سود تجاری 
مشمول مالیات می شود. اطلاعات بیشتر در مورد مالیات برسود سرمایه را اینجا بخوانید 

  • مالیات بر ارث املاک در ترکیه

وراث ملزم به پرداخت مقداری مالیات برای کالاهای موروثی به دولت هستند. اداره درآمد راهنمای جامعی برای وراث تهیه کرده است. همه چیز مشمول مالیات در این راهنما فهرست شده است