نحوه دریافت اقامت
مجوز و ویزا

اتباع کشورهای خاصی برای بازدید از ترکیه باید برای ویزا اقدام کنند و اگر بخواهند بیش از مدت زمان مشخص شده ویزا در این کشور اقامت داشته باشند، باید مجوز اقامت ترکیه را دریافت کنند.


ما در اینجا تمام اطلاعات مورد نیاز در مورد این موضوع را برای شما آماده کرده ایم.

نحوه دریافت اقامت
  • اجازه اقامت

در اینجا می توانید انواع مختلف مجوزهای اقامت ترکیه را که می توانید دریافت کنید، نحوه دریافت مجوز اقامت در هنگام مالکیت ملک و مدارک مورد نیاز را بیابید.

    [b24_trace]