پروژه خط لوله گاز طبیعی ترانس آناتولی (TANAP).

پروژه خط لوله گاز طبیعی ترانس آناتولی (TANAP).

 

پروژه خط لوله گاز ترانس آناتولی، TANAP، هدف از این پروژه انتقال گاز طبیعی تولید شده در میدان گازی شاه دنیز 2 در دریای خزر آذربایجان و سایر میادین جنوب دریای خزر به ترکیه و سپس به اروپا است. . TANAP با خط لوله قفقاز جنوبی (SCP) و خط لوله ترانس آدریاتیک (TAP) ادغام می شود تا کریدور گاز طبیعی جنوبی را تشکیل دهد.
TANAP از 20 استان می گذرد که از روستای ترکگوزو در ناحیه پوسف استان اردهان در مرز با گرجستان، اردهان، قارص، ارزروم، ارزنجان، بایبورت، گوموشانه، گیرسون، سیواس، یوزگات، کرشهیر، کرکاله، آنکارا، اسکی شهیر شروع می شود. بیله‌جیک، کوتاهیا، بورسا، بالیکسیر، چاناک‌قلعه، تکیرداغ و ادرنه و در مرز یونان، ادرنه از 20 استان می‌گذرد. از این نقطه به خط لوله گاز طبیعی TAP متصل می شود که گاز طبیعی را به کشورهای اروپایی منتقل می کند. در چارچوب این پروژه، دو نقطه خروجی برای اتصال به شبکه ملی انتقال گاز طبیعی در داخل مرزهای ترکیه وجود خواهد داشت که یکی در اسکی شهیر و دیگری در تراکیه است. سیستم خط لوله گاز طبیعی TANAP; تعداد و مشخصات خطوط ارتباطی به مبادی خروجی ترکیه با مجموعاً 1850 کیلومتر خط اصلی که 19 کیلومتر آن گذرگاه های دریای مرمره است، شامل تأسیسات بالای زمینی است که در زیر مشخص شده است:
• 7 ایستگاه کمپرسور،
• 4 ایستگاه اندازه گیری،
• 11 ایستگاه خوک،
• 49 ایستگاه شیر بلوکی و
• 2 ایستگاه خروجی گاز برای تغذیه شبکه ملی گاز طبیعی در ترکیه
در این پروژه که از اواسط سال 2018 شروع به جریان گاز کرد، پیش بینی می شود در وهله اول سالانه 2 میلیارد متر مکعب گاز به کشورمان وارد شود. سپس این میزان به 6 میلیارد متر مکعب در سال افزایش می یابد. در بلندمدت، ظرفیت خط لوله TANAP به 31 میلیارد متر مکعب در سال برنامه ریزی شده است. این پروژه به هدف کشورمان برای تبدیل شدن به یک مرکز تجاری انرژی کمک خواهد کرد. مراسم افتتاحیه این پروژه در 12 ژوئن 2018 برگزار شد.