از بهترین منظره جزایر لذت ببرید

برای این پروژه با ما تماس بگیرید

  [b24_trace]

  امکانات

  مشخصات کلی
  • آسانسور
  • باغ و زمین بازی
  • پارکینگ
  مشخصات فنی
  • ژنراتور
  • سیم تلویزیون
  • عایق
  • گاز طبیعی
  • مطابق با مقررات زلزله
  ویژگی های امنیتی
  • آشکارساز آتش و دود
  • امنیت 24/7
  • سیستم اسپرینکلر آتش نشانی
  • سیستم دوربین مدار بسته
  ویژگی های برتر
  • دوستانه / خانوادگی
  تسهیلات اجتماعی
  • Sauna
  • Swimming Pool
  • آبگرم
  • تسهیلات اجتماعی
  • حمام ترکی
  • زمین بازی بچه ها
  • مرکز تناسب اندام
  نمای پروژه
  • منظر شهری
  • منظره دریا

  طرح های املاک

  اتاق ها حداقل قیمت حداکثر قیمت حداقل اندازه حداکثر اندازه
  1+1 $ 280,000 $ 338,000 68m² 68m²
  اتاق تایپ کنید اندازه
  1+1 Apartment 68m²
  امکانات
  • Balcony
  • Smart Home Automation
  • Video Intercom
  • Warehouse Space
  • Master Bathroom
  • Built-in Kitchen
  • Household Appliances
  • Ceramic/Tile
  • Parquet
  • Air Conditioning
  2+1 $ 460,000 $ 704,000 132m² 142m²
  اتاق تایپ کنید اندازه
  2+1 Apartment 132m²
  امکانات
  • Balcony
  • Smart Home Automation
  • Video Intercom
  • Steel Door
  • Master Bathroom
  • Built-in Kitchen
  • Household Appliances
  • Ceramic/Tile
  • Parquet
  • Air Conditioning
  2+1 Apartment 142m²
  امکانات
  • Balcony
  • Smart Home Automation
  • Video Intercom
  • Steel Door
  • Master Bathroom
  • Built-in Kitchen
  • Household Appliances
  • Ceramic/Tile
  • Parquet
  • Air Conditioning
  3+1 $ 624,000 $ 902,000 187m² 194m²
  اتاق تایپ کنید اندازه
  3+1 Apartment 187m²
  امکانات
  • Balcony
  • Smart Home Automation
  • Video Intercom
  • Master Bathroom
  • Built-in Kitchen
  • Household Appliances
  • Ceramic/Tile
  • Parquet
  • Air Conditioning
  3+1 Apartment 194m²
  امکانات
  • Balcony
  • Smart Home Automation
  • Video Intercom
  • Steel Door
  • Master Bathroom
  • Built-in Kitchen
  • Household Appliances
  • Ceramic/Tile
  • Parquet
  • Air Conditioning
  4+1 $ 952,000 $ 1,122,000 230m² 230m²
  اتاق تایپ کنید اندازه
  4+1 Apartment 230m²
  امکانات
  • Smart Home Automation
  • Steel Door
  • Master Bathroom
  • Built-in Kitchen
  • Ceramic/Tile
  • Parquet
  • Air Conditioning

  پروژه نزدیک به مکان

   [b24_trace]