KDV İstisnası Ne Zaman
Türk Gayrimenkul Alımı

Katma Değer Vergisi (KDV), mükelleflerin yarattıkları katma değer üzerinden aylık olarak ödedikleri vergi türüdür. Bazı durumlarda vatandaşlardan satın alınan ürünler, evler ve arabalar üzerinden alınan bir vergi türü olan KDV’den muaf olunması mümkündür. Özellikle yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’deki yatırım statüsünü artırmaya yönelik çeşitli çalışmalardan biri de vergi muafiyetidir.

Türkiye’de yerleşik olmayan yabancı uyruklular ile Türkiye’de hukuk ve iş merkezi olmayan kuruluşlar ile 01 Nisan 2017 tarihinden itibaren yurt dışında altı aydan fazla ikamet eden Türk vatandaşları, konut veya işyeri teslimleri kapsam dışı tutulmuştur. Katma değer Vergisi.

13 Katma Değer Vergisi Kanunumuz. 12 Seri Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’ne İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Resmi Gazete’de yayımlanan 05.05.2017 tarihli ve 30057 nci maddeye eklenen istisnanın uygulanmasına ilişkin açıklamalar. Fiyatın döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi şartıyla konut veya işyeri olarak yapılan binaların ilk tesliminde uygulanacaktır.

Konut veya işyeri olarak inşa edilen yapının yapı ruhsatına sahip olması ve alıcılar tarafından kullanıma hazır teslim edilmesi esastır. Kat irtifakının kurulabileceği konut veya iş yerlerinde de kat irtifakı kurulmalıdır. Yapı ruhsatında tanımlanan konut, dükkan, ofis, rezidans, apart-otel daire, devre mülk vb. konut veya iş yerleri istisna kapsamında değerlendirilir. İstisna uygulamasında, kat mülkiyetli konut veya işyeri tesliminde fiili teslime gerek yoktur. Bu doğrultuda yatırımcılar muafiyet konusunda detaylı araştırma yaparak Türkiye’den gayrimenkul satın alabilirler.

    [b24_trace]