Tarih ve kültür

Türkiye 4000 yıllık bir geçmişe sahip olduğu için yatırım yapmak isteyen birçok kişinin ilgisini çekmeyi başarıyor. Dünyanın en önemli uygarlıklarının yaşam alanı bulduğu bu coğrafyada ilk yerleşimin M.Ö. 10.000 yıllarına kadar uzandığını ifade etmek mümkündür. Türkiye sınırları içinde kalan coğrafyada Persler, Asurlular, Hititler, Frigler, Lidyalılar ve Romalılar gibi dünya tarihini etkileyen birçok medeniyet yaşamıştır.

Türklerin Türkiye’deki hakimiyeti 1071 yılında gerçekleşen Malazgirt Savaşı ile başlamıştır. Bu tarihten sonra Türk akınlarının yoğunlaştığı Anadolu coğrafyasında çeşitli devletler kurulmuştur. Anadolu coğrafyasında en etkili Türk Devletleri Anadolu Selçukluları ve Osmanlılardır.

Anadolu topraklarında Türklerin etkisi, Anadolu Selçukluları ve Osmanlılar döneminde ciddi şekilde hissedilmiştir. Özellikle Osmanlı’nın altın çağını yaşadığı 15. yüzyılda Anadolu tam bir Türk toprağı olmuştur. 1923 yılına kadar Osmanlı hakimiyetinin devam ettiği Anadolu’da Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti egemenliğini devraldı. Osmanlı İmparatorluğu’nun külleri üzerine kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti, modern ve kültürel kökleri olan bir ülkedir.

Anadolu, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölge olmasının yanı sıra, bu medeniyetlerin kültürel zenginliklerini de bünyesinde barındırmıştır. Özellikle medeniyetin başladığı toprak olarak kabul edilen Mezopotamya Havzası’nda çok fazla zenginlik var. Dünyanın en önemli tarihi kalıntılarının bulunduğu Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep gibi şehirlerin yanı sıra diğer bölgelerde daha sonraki dönemlerde yaşamış medeniyetlerin kalıntılarını bulmak mümkündür.

İstanbul, Konya ve Antalya’daki değerli tarihi yapılar da Türkiye’de yatırım yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Türkiye’nin hemen her noktasında tarihi ve kültürel zenginliklerle karşılaşmanız olasıdır. Bu bağlamda Türkiye’de yatırım yapmak birçok yönden büyük bir fırsattır.