Sermaye Kazançları vergisi
Türk Mülkünün Satışı

Gayrimenkul satışının devam etmesi ve bu faaliyetin ticari bir kuruluş bünyesinde sürdürülmesi halinde elde edilen kazanç, ticari kazanç olarak vergilendirilir. Gayrimenkulün elden çıkarılmasından doğan kazançlar, devamlılık sağlamadığı ve ticari bir kuruluş bünyesinde yapılmadığı takdirde değer artış kazancı olarak vergilendirilir. Ancak belirli şartların sağlanmasına bağlı olarak kazanılan kazanç için vergilendirme yapılmayabilir.

Mülkün satışından elde edilen tüm sermaye kazançları, mülkün 5 yıldan fazla elde tutulması ve 1 Ocak 2007’den sonra alınması durumunda gelir vergisinden muaftır.

2007’den önce edinilen gayrimenkulün iktisabı, elden çıkarma tarihinden dört yıl sonra, davadan sonraki beş yıl içinde özetlendiği gibi, kâr tutarı ne olursa olsun, sermaye kazancı, bu Gelir Vergisi’nde verilmez, vergi ödenmez. Ayrıca, satış kazançlarının vergilendirilmesine esas kazanç tutarının satış yılı için belirlenen istisna tutarını aşması gerektiğinden, kazanç istisna tutarını aşmıyorsa beyanname verilmez, başka bir kazanç nedeniyle beyanname verilirse, gayrimenkul satış kazancı beyannameye dahil edilmez.

Yine zilyetlik süresi sınırlaması olmaksızın bedelsiz olarak elde edilen gayrimenkullerin elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar, ticari kazanç kapsamına girmediği takdirde değer artış kazancı olarak vergilendirilmez.

Türkiye’de gayrimenkulden elde ettiğiniz gelir üzerinden %25 vergi ödenir. Bu durumda, kendi ülkenizde ek gelire tabi olursunuz. Tapuyu aldıktan sonra ilk yıl vergi ödemesi yapılmayacaktır. Ancak ilk yıldan sonra vergi ödemeye başlamalısınız. Ayrıca ilk 4 yıl içinde evinizi satarsanız ilk yılın vergisini ödemeniz gerekir.

    [b24_trace]