Türk Tapu Nasıl Alınır

Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapacak kişiler tapu konusunda önemli araştırmalar yapıyor. Siz de bu kişiler arasındaysanız ve buraya yatırım yapmak istiyorsanız sizler için hazırladığımız detaylı bilgileri inceleyebilirsiniz.

Türkiye’de Tapu olarak bilinen tapu, mülkiyetin mülkiyetini gösteren belgedir. Yani mülk sizin adınıza kayıtlıdır. Tapuda mal ve malik hakkında bilgi bulunur ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilir.

Tapuların gerçekleşmesi ile gayrimenkul alım ve satımları tamamlanır. Bu hizmeti alabilmek için aşağıdaki belgelerin hazırlanıp teslim edilmesi gerekmektedir. Belgeler aşağıdaki gibidir:

  • Kimlik kartı ve bir kopyası (gerekirse tercümesi).
  • Belediyeden alınan “vergi borcu yok” yazısı ve geçmiş borçlar için “ödendi” makbuzu.
  • Alım ve satımlarda varsa önceki tapunun aslı veya fotokopisi ibraz edilmelidir.
  • Tapu harcı ve emlak vergisinin ödenmesi tapu işlemlerinden önce yapılmalıdır. Alıcı ve satıcının eşit oranda vereceği tapu masrafları tapudan önce yatırılmalıdır.
  • DASK-zorunlu deprem sigortası yaptırılmalı, zamanında olup olmadığı kontrol edilmelidir.
  • Tapu işlemi vekaletname ile yapılacaksa noter tasdikli vekaletname gereklidir.

Öncelikle gayrimenkulün bulunduğu Tapu ve Kadastro Müdürlüğünden randevu oluşturmanız gerekmektedir. Randevu anında tapudaki tüm alıcı ve satıcıların (veya vekillerinin) kimlik belgeleri ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir. Okuma yazma bilmeyen alıcılar ve satıcılar için, akrabalık olmaksızın iki şahit getirilmelidir. Ücretli öğrenim makbuzları işlemi yapan görevliye verilmelidir. Sözleşme odasında satış belgeleri tüm alıcı ve satıcılar tarafından imzalanmalıdır.

Bu süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli aşamaların başında damga vergisi olan ve alış bedelinin %4’ü olan tapu harcının beyanı gelmektedir. Çünkü yanlış veya eksik bir beyanda bulunulması durumunda hem alıcı hem de satıcı ilerideki süreçlerde çeşitli cezalarla karşı karşıya kalabilir.

    [b24_trace]