Temsil yetkisi

Türkiye’de gayrimenkul almak isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de gayrimenkul alırken avukata ihtiyaç olup olmadığıdır. Türkiye’de mülk satın almak son derece basittir. Ancak, bir avukat kullanmak çok zaman kazandıracak ve satın alma sürecini stressiz ve sorunsuz hale getirecektir. Bu nedenle konu hakkında detaylı bilgiye sahip olunması gerekmektedir.

Son zamanlarda yapılan yasal değişiklikler ve yabancıların Türkiye’de Gayrimenkul Edinmeleri 6302 Sayılı Tapu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapan Kanun ile yabancıların taşınmaz ediniminde aranan şartlarda önemli değişiklikler yapılmıştır. 03/05/2012 tarihinde kabul edilen kanun, Türkiye’de gayrimenkul edinmek isteyen yabancı uyruklu vatandaşlar için getirilen şartları kolaylaştırırken, Türkiye’nin sınır komşusu olduğu ülkelere yönelik bazı kısıtlamalar kanunla devam ediyor.

Yabancıların Türkiye’de mülk edinme koşulları son zamanların en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. 2644 sayılı Tapu Kanununun Mayıs ayında yürürlüğe giren 6302 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca ülkemizde yabancıların taşınmaz ediniminde karşılıklılık aranması uygulamasına son verilmiştir. Türkiye’de arsa veya tarla satın alma hakkı bulunan yabancılar, satın alma tarihinden itibaren iki yıl içinde bu arsaya nasıl yapı yapılacağını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bildirmek zorundadır.

Yabancıların Türkiye’de yatırım yapmaları için çeşitli kolaylıklar sağlanmaktadır. Bu doğrultuda bazı şirketler ve avukatlar bireylere danışmanlık hizmeti vermektedir. Türkiye’de mülk satın almak için avukat tutmanız gerekmese de, Türk hukuk sistemine hakim olmayan yabancıların bu konuda profesyonel destek almaları gerekmektedir. Türk alıcılar bile artık alımlarını korumak için avukatları kullanıyor. Bir ev satın almak önemli bir yatırımdır, bu nedenle yatırımcılar bunu riske atmamalıdır. Bir avukat kullanmak, gayrimenkul satın alımınızın güvenli olmasını ve hiçbir şeyin ters gitmemesini sağlayacaktır.

Bir avukatın işi sözleşmelerde yardımcı olacaktır, tapu borçlarını kontrol eder ve mülkün gerekli tüm evrakları vardır ve evraklarınızı sizin için hazırlar. Avukata vekalet verilirse, tapuyu sizin adınıza çevirebilir ve sizin adınıza tapu dairesinde tüm mülk satın alma işlemlerini tamamlayabilirler.

Vekaletname, bir kimseyi yerine bırakıp işini yapması için yetki vermesi olarak ifade edilir. Bir kimseye noter huzurunda vekaletname verilmesi, yani vekil tayin edilmesi halinde verilen yetkilere göre çeşitli işlemler yapılabilir. Yatırımcılar genellikle Türkiye’de uzun süre kalamazlarsa veya Türkiye’yi ziyaret edemezlerse avukatlara vekaletname verirler. Bu nedenle bir avukata vekaletname verirler, böylece onlar adına hareket ederler.

Bu doğrultuda Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar da işlerinin vekaleten halledilip halledilemeyeceğini merak ediyor. Şimdi gelelim vekaletname ile gayrimenkul alınıp alınamayacağına.

Tapulara özel vekâletname noter huzurunda düzenlenmelidir. Vekaletname, nüfus cüzdanı veya pasaporta göre düzenlenmelidir. Tapu dairesi, başka bir kimlik belgesine göre düzenlenen vekaletnameyi kabul etmez. Vekaletname üzerine son altı ay içinde çekilmiş vekâletnamenin fotoğrafının yapıştırılması zorunludur. Eski tarihli fotoğraflar noterler tarafından kabul edilmez.

Bir avukata vekaletname verilmesi aşağıdaki konularda yardımcı olabilir:

  • Türk gayrimenkulünüzü satın almak, satmak veya kiralamak.
  • Kiralama için evinizi yönetme.
  • Banka işlemlerini sizin adınıza yapın.
  • Davaları sizin adınıza yürütün.
  • Yatırımlarınızı sizin adınıza gerçekleştirin.
  • Vergileri sizin adınıza halledin.

Taşınmazın bulunduğu yere gelince, “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde gayrimenkulümün satışı…” geniş yetki verilebilir. Örneğin, “Adana ili veya Adana ili, Ceyhan ilçesi sınırları içerisinde bulunan…mahallede bulunan gayrimenkulümü satmak için…”. Hatta gayrimenkulün mahalle/köy ve ada parselini yazarak yetkiyi tam olarak somutlaştırabilir. Tapu dairesi vekaletnameyi “aslı gibi” onaylarsa, bu vekâletname ile diğer tapu dairelerinde işlem yapılması mümkündür.

Tapu işlemleri sırasında vekâlet verilecek kişinin avukatlar veya gayrimenkul danışmanları arasından seçilmesi gerekmektedir. Ayrıca vekaletname verilecek kişinin reşit olmaması ve sahip olması gerekir. Ayrıca kişinin Türkçe bilgisi ve okuryazarlığı da diğer önemli hususlar arasındadır. Siz de bu konu hakkında detaylı bilgi alarak vekaleten tapu alabilirsiniz.

    [b24_trace]