Türk Mülkiyeti Üzerinden Gelir Vergisi

Emlak vergisi, mülk sahipleri veya mülk sahibi sıfatını taşıyanlar tarafından ödenir. Kiracılar emlak vergisi ödemezler. Hisseli gayrimenkullerde her hissedar kendi hissesi oranında vergiye, iştirak halinde ise her malik mütevelli emlak vergisine tabidir.

Türkiye sınırları içinde bulunan tüm taşınmazlar için 1319 sayılı kanuna göre emlak vergisi ödenmesi gerekmektedir. Vergi mükellefi gayrimenkulün sahibidir. Yılda iki eşit taksitte ödenen vergi için, taşınmazın satıldığı yılın sonuna kadar emlak vergisinin belediyeye bildirilmesi gerekir.

Yabancı uyruklu kişiler de Türkiye’de sahip olunan gayrimenkuller üzerinden emlak vergisi ödeyerek vergi mükellefi olurlar. Ödenecek bedel, taşınmazın değeri üzerinden emlak vergisi oranı hesaplanarak hesaplanır.

Konut vergisi oranı büyükşehir sınırlarında binde 2, büyükşehir olmayan yerlerde binde 1 olarak hesaplanıyor. İşyeri, dükkan emlak vergisi oranı büyükşehirde binde 4, büyükşehir olmayan belediyede binde 2 olarak uygulanmaktadır.

Evet, Yabancı yatırımcılar Türkiye’de bulunan gayrimenkulleri için de vergi ödemek zorundadır. Konutların vergi miktarı çeşitli unsurlara göre değişmektedir. Bireylerin bu konuda çok daha detaylı bilgi almak için bir gayrimenkul danışman firması ile iletişime geçmeleri çok daha sağlıklı olacaktır.

    [b24_trace]