Nüfus ve Dil

Türkiye tarihi ve kültürü açısından çok zengin bir ülkedir. Kültürel çeşitliliğin oldukça yüksek olduğu Türkiye’de farklı din, ırk ve mezheplere mensup milyonlarca insan bulunmaktadır. Bu bağlamda Türkiye, hoşgörü ve eşitliğe değer verme açısından bölgenin en güçlü ülkesidir. Ülkenin zenginliği Türkiye’de yatırım yapmak isteyen birçok kişinin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Türkiye 84 milyonluk nüfusu ile çok güçlü ve kalabalık bir ülkedir. Türkiye’de nüfusun önemli bir kısmı gençlerden oluşmakta, nüfusun dinamik yapısı nedeniyle oldukça başarılı bir ekonomik ortam da bulunmaktadır. Nüfusun çok büyük bir kısmı şehirlerde yaşarken, Türkiye’nin en kalabalık şehri 20 milyona yaklaşan nüfusuyla İstanbul’dur. İstanbul’u Ankara ve İzmir takip ediyor.

Türkiye 84 milyonluk nüfusu ile çok kozmopolit bir ülkedir. 84 milyonun neredeyse tamamı Türkçe konuşuyor, ancak ülkedeki çeşitli azınlıklar farklı diller konuşuyor. Türkiye’deki en büyük azınlık Kürtlerdir. Nüfusu 20 milyona yaklaşan Kürt nüfusunun çok büyük bir kısmı Türkçenin yanı sıra Kürtçe de konuşuyor.

Kürtçeden sonra Arapça, Ermenice ve Yunanca da konuşulmakta olup, bazı azınlıklar Zazaca, Lazca ve Çerkezce konuşmaktadır. Türkiye’nin dil açısından oldukça karmaşık bir yapıya sahip olması, ülkenin kültürel zenginliğinin en büyük göstergesidir. Bu nedenle burada yatırım yapmak isteyenlerin Türkiye’de hoşgörüyle yaşaması mümkün. Yabancılara ve farklı ırklara bakış açısının her zaman olumlu olduğu Türkiye’de dil ve din farklılıklarının hiçbir zaman ayrımcılığın nedeni olmadığını söylemek gerekir.